راهکار هایی عالی، کاربردی و امتحان شده برای رونق بخشی به مطب های دندانپزشکی

مدرس:

آرمین خجسته

نویسنده مجموعه های:

تاریخ برگزاری: این وبینار قبلا برگزار شده است ولی میتوانید آنرا رایگان ببینید

مدت زمان وبینار: ۱۲۰ دقیقه

حتما در این وبینار شرکت کنید:

من آرمین خجسته از شما دندانپزشک محترم درخواست می کنم حتما در این وبینار شرکت کنید. زیرا در آن نکاتی جمع آوری شده اند که کمک های بسیاری در ارتقاء زضایت بیماران و افزایش درآمد شما خواهند شد.

در این وبینار راه های افزایش تعداد بیماران به روش های آنلاین و آفلاین (غیر اینترنتی) را به شما یاد خواهم داد.

همچنین روش های استخدام و اخراج منشی ها و دستیاران.

و ده ها مورد دیگر

چرا رایگان است؟

قرار بود این دوره بصورت پولی ارائه شود ولی با توجه به تعطیلی مطب ها و کسب و کار ها آنرا را رایگان ارئه کنم. تا بتوانم کمکی هر چند کوچک به دندانپزشکان کرده باشم. شاید با بهبود شرایط این وبینار پولی شود!

مشاهده رایگان وبینار ده فرمان: