باند نسل ۶

محبوبیت باند های نسل ۶، روز به روز در حال افزایش است. نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا. شاید بتوانم بزرگترین دلیل این افزایش محبوبیت را کاهش بی نظیر حساسیت پس از ترمیم نسبت به باند های نسل ۵ (توتال اچ) ذکر نمایم. البته این فقط یکی از مزایای باند های نسل ۶ است. مزیت دیگری از جمله راحتی استفاده هم دیگر ویژگی خوب این باند هاست. این باند ها با توجه به شرکت سازنده ممکن است دوال کیور هم بشوند مانند Se Bond 2

در ویدئوی زیر مکانیرم کلی باند های نسل ۶ توضیح داده شده است.

در حال بارگذاری...