نکاتی در مورد ظاهر منشی های مطب های دندانپزشکی:

لطفا در صورتیکه دندانپزشک هستید به ظاهر منشی هایتان خیلی توجه کنید

و اگر منشی هستید خیلی مواظب ظاهرتان باشید.

منشی ها اولین درگاه ورودی بیماران میباشند و میتوانند در همان ثانیه های اول تأثیرات عمیقی چه مثبت و چه منفی بر بیماران (علی الخصوص بیماران گذری) بگذارند.

رعایت نکردن موارد فوق به راحتی میتواند باعث وارد آمدن ضرر های بزرگ به کار و کسب مطب دندانپزشکی شوند.

لازم به ذکر است موارد فوق از یکی از اسلاید های مجموعه آموزشی منشی حرفه ای برداشته شده است: