نحوه برخورد با پرسنل منفی نگر مطب دندانپزشکی

دندانپزشکانی که موقع خواندن این پست دستیار و منشی خود را استخدام کردند باید توجه نمایند که افراد منفی باف و منفی نگر مطب را شناسایی و هر چه سریعتر اخراج نمایند. نگرش انتخاب افراد در چالش های مختلف زندگی است. شما وقت اضافه، پول اضافه، دانش روانشناسی و مهارت های مدیریتی برای تغییر نگرش این افراد ندارید و اگر هم داشته باشید چرا باید این همه وقت تلف کنید در صورتیکه افرادی با نگرش مثبت فراوان وجود دارند. اما چرا گفتم هر چه سریعتر؟

برای اینکه افراد منفی نگر بسرعت روی نگرش سایر همکارانشان تأثیر منفی می گذارند.

چه بسا افرادی که امکانات رفاهی بسیاری دارند و دائما با نگرش منفی در حال غر زدن هستند چرا؟ چون انتخاب خودشان منفی بافیست

اگر هنوز تیم درمانی مطب را دور هم جمع نکرده اید و به اصطلاح تیمتان را نبسته اید خبر خوب اینکه در همان ابتدا با استخدام افراد با نگرش مثبت این مثبت اندیشی را به تیمتان تزریق نمایید و زندگی را زیبا و کسب و کارتان را رونق ببخشید

شاد و سلامت باشید

آرمین خجسته