دکتر پویا نژاد شمسی – متخصص اندو

در این ویدیوی حدودا ۴۰ دقیقه ای، آقای دکتر پویا نژاد شمسی – متخصص درمان ریشه – به روش انتخاب فایل های روتاری می پردازد.

۱-بهترین روش انتخاب فایل های روتاری

۲-چه سایزی؟ چه تقاربی؟ کجا؟

۳-به همراه نکاتی کاربردی در درمان اندو

۴-معرفی فایل های روتاری M3